Til virksomhedens leder

Kære leder,

Litauisk Metalarbejderes Fagforbund (LMPSS) baserer sit forhold med arbejdsgivere igennem dialog og forhandling med det formål at nå til beslutninger, som er acceptable til begge parter.


Vi har forståelse for virksomhedernes økonomiske tilstand, har indflydelse på medarbejdernes velvære. Derfor er vi forberedt på at hjælpe til at stræbe efter virksomhedernes fremgang med de til rådighedsværende midler.


Republikken Litauens arbejdskodeks beskriver ret mange forhold, som kan være nyttige både til arbejdsgiver og medarbejdere, men for at nå dette, er det nødvendigt, at disse betingelser er omdiskuteret og godkendt ved en overenskomstaftale.

En overenskomstaftale er en skriftlig aftale mellem arbejdsgivere og medarbejdere om arbejde, arbejdsforhold og økonomiske garantier, som ikke er beskrevet i lovgivning.

Ifølge LR arbejdskodeks stk. 19 og 60, pkt. 4, foreslår Litauisk Metalarbejderes Fagforbund til arbejdsgivere at repræsentere virksomhedens medarbejdere ved at indgå en overenskomstaftale.

Igennem dialog finder man de bedste beslutninger, det sker ved at arrangere møder og forhandlinger med repræsentanter for fagforeningen. Disse beslutninger begrænser hverken arbejdsgivere eller medarbejdere, men de kan skabe ro på arbejdspladsen og kan være med til at udvikle virksomheden.

Der er mange fordele for en virksomhed at indgå en overenskomst med en fagforening, da vi kan forhandle på baggrund af vores medlemmer. Derved skal virksomheden ikke forhandle med hver enkelt ansat.

LMPSS er en moderne fagforening som opfatter sig selv som en samarbejdspartner til gavn for medlemmerne og som ønsker udvikling for litauiske virksomheder, der kan sikre beskæftigelse for vores medlemmer.

Hvis du som leder / virksomhed ønsker at drøfte mulighederne for indgåelse af en overenskomst, så er I altid velkommen til at kontakte os. LMPSS kommer gerne på besøg, hvor vi kan rådgive jer.

Med venlig hilsen

Forbundsformand for LMPSS
Marija  Varasimaviciene