Dabartis ir ateitis

     Pastaruoju metu Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimas jungia 14 organizacijų ir vienija per 1500 narių. 

 

     Didžiulė atsakomybė tenka valdžiai, kuri turi iš esmės pakeisti požiūrį į darbo žmogų. Prisiimti atsakomybę už savo sprendimus, kurie keičia žmonių gyvenimus: kartais mus vienija, įkvepia, suteikia energijos ir pasitikėjimo, o kartais skaldo ir varo į neviltį.

 

     Žmonėms reikia susigrąžinti pasitikėjimą savo jėgomis, savigarbą, tik sutelkus jėgas galime pasiekti norimų rezultatų.

 

     Kviečiame visas profesines sąjungas, veikiančias pramones įmonėse, jungtis ir kartu spręsti darbo žmonių problemas, bendrai dirbti savo narių labui.

    

     Tikime – tai įmanoma!  Sėkmės mums!