Apie mus

      LIETUVOS METALISTŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMAS (LMPSS) – profesinė sąjunga, vienijanti narius, dirbančius inžinerinės pramonės sferoje – metalo gaminių, mašinų, dviračių, elektrotechnikos ir elektronikos pramonės įmonėse, transporto priemonių sektoriuje bei kitose pramonės įmonėse.

 

     Mūsų tikslas – siekti geresnės darbuotojų ekonominės padėties ir aukštesnio gyvenimo lygio, stiprinti profesinių sąjungų judėjimą, atsakingai atstovauti savo šakai visoje Lietuvoje. Kasdienis mūsų darbas – ginti savo narių darbo, profesines, ekonomines, socialines teises bei su jomis susijusius teisėtus interesus.

 

     LMPSS rūpinasi savo narių problemomis darbo vietose ir už įmonės ribų. Derybos dėl kolektyvinių sutarčių sudarymo – neatsiejama šiandienos mūsų veiklos dalis. Kolektyvinės sutartys sudaromos dėl profesinių sąjungų ar susivienijimo atstovaujamų darbuotojų užimtumo, perkvalifikavimo, darbo organizavimo, darbo apmokėjimo, saugos darbe, ekonominių ir socialinių priemonių bei papildomų garantijų.

 

     Mūsų tikslas aiškus – dirbančiųjų gerovė. Tai yra: teisingas darbo užmokestis, saugumo garantijos darbo vietose ir geros narių darbo sąlygos. Visi darbuotojai turi teisę būti nuolat informuojami darbo ir darbo aplinkos bei saugumo darbo vietoje klausimais.

 

     Įgyvendinant šakos tikslus, mums svarbus kiekvienas paridedantis: su realiomis idėjomis, dalykinėmis žiniomis, pasiryžimu kovoti dėl savo ir savo bendradarbių interesų. LMPSS jėga – narių gausa ir vienybė – narių skaičius įtakoja mūsų žodžio stiprumą plėtojant dialogą su darbdaviu.