KONFERENCIJA LR SEIME

Lapkričio 19 d., Vilniuje, Seimo 3-ųjų rūmų konferencijų salėje vyks Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bei Lietuvos Respublikos Seimo kartu rengiama konferencija "Krizės poveikis užimtumui Baltijos valstybėse“.
Finansų ir ekonomikos krizės poveikis buvo jaučiamas visoje Europoje, kiekviena ES valstybė narė nuo krizės nukentėjo vis kitaip, tačiau labiausiai krizę pajautė Baltijos valstybės – po kelių iš eilės spartaus ekonomikos augimo metų šių valstybių ekonomika labai smuko, o nedarbo lygis išaugo dvigubai. Todėl labai reikia pradėti Europos lygmens derybas ir suartinti visas tris Baltijos valstybes. Konferencijoje Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybių, parlamentų, socialinių partnerių ir ES institucijų atstovai galės tiesiogiai susitikti su kolegomis, ir tai galbūt bus bendrų sprendimų priėmimo pradžia.

Šia konferencija, kurios tema aktuali ir Baltijos valstybėms, ir visai Europos Sąjungai, siekiama paminėti naujos EESRK penkerių metų kadencijos pradžią. Didžiausias dėmesys konferencijoje bus skiriamas įvairioms priemonėms, kurių imtasi nacionaliniu ir ES lygmeniu užimtumui išsaugoti ir darbo rinkai atgaivinti. Ypatingas dėmesys bus skiriamas kovos su krize priemonėms Baltijos valstybėse.

 

 
PROGRAMA

  8:30 – 9:00

  Registracija

9:00 – 11:00

ATIDARYMO SESIJA

  Sveikinimo kalbos:

·        Staffan Nilsson, EESRK pirmininkas

·        Česlovas Vytautas Stankevičius, Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas

  Pagrindinis pranešimas:

·        László Andor, už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Europos Komisijos narys

  Pranešėjai:

·        Donatas Jankauskas, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras (bus patvirtinta)

·        Latvijos gerovės ministras (bus patvirtinta)

·        Hanno Pevkur, Estijos socialiniu reikalų ministras (bus patvirtinta)

  Diskusija

11:00 – 11:30

SPAUDOS KONFERENCIJA

11:00 – 11:30

Kavos pertrauka

11:30 – 12:30

 

1 DALIS – DABARTINĖ PADĖTIS: UŽIMTUMAS BALTIJOS VALSTYBĖSE

Pirmininkauja Leila Kurki, EESRK Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyriaus pirmininkė

Pranešėjai:

·         Prof. Boguslavas Gruževskis, Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktorius

·         Julius Veselka, Seimo narys, Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas

Diskusija

12:30 – 14:00

 

Pietų pertrauka

14:00 – 15:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 DALIS – SOCIALINĖ ĮTRAUKTIS IR SOCIALINIS DIALOGAS NUO KRIZĖS NUKENTĖJUSIOJE EKONOMIKOJE

Pirmininkauja EESRK Darbo rinkos observatorijos pirmininkas

Pranešėjai:

·        Danas Arlauskas, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos (LVDK) generalinis direktorius

·        Habil. Dr. Valdis Keris, Latvijos sveikatos apsaugos darbuotojų profsąjungos (LVSADA) pirmininkas

·        Grasilda Markevičienė, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentė

·        Kristina Krupavičienė, LPS "Solidarumas" atsakingoji sekretorė

Diskusija

15:50 – 16:10

Kavos pertrauka

16:10 – 17:45

·        Jonas Guzavičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) viceprezidentas

·        Sander Vaikma, Estijos energetikos darbuotojų profsąjungos pirmininkas

·        Estijos darbdavių konfederacijos pirmininkas

Diskusija

3 DALIS – EUROPA – KELIAS PIRMYN?

Pirmininkauja Leila Kurki, EESRK Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyriaus pirmininkė

Pranešėja:

 

·        Adriana Sukova-Tosheva, direktorė, Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinis direktoratas

Diskusija

17:45 – 18:00

 

BAIGIAMOJI DALIS

Pranešėjai:

·        Leila Kurki, EESRK Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyriaus pirmininkė

·        EESRK Darbo rinkos observatorijos pirmininkas

 


Grįžti atgal