Sausio 16 d. vėl bus rengiama profesinių sąjungų akcija

     Gruodžio 10 d. įvykusiame Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) posėdyje, kuriame dalyvavo 60 tarybos narių-šakinių ir regioninių profesinių sąjungų atstovų, nutarta 2011 metų sausio 16 d. surengti masinę protesto akciją. Jos šūkiuose bei reikalavimuose valdžiai atsispindės labiausiai darbo žmonėms skaudžios dabartinės valdžios politikos pasekmės - nedarbas bei tautos "nutekėjimas" į užsienį, pensininkų apiplėšimas, būtiniausių produktų bei būsto išlaikymo kainos, darbdavių piktnaudžiavimas "minimalių algų" mokėjimu ir kt.
 

     LPSK pirmininkui  Artūrui Černiauskui pasiūlius tarybos nariams pareikšti dėl šio sumanymo nuomones, už sausio 16 d. akciją pasisakė tarybos nariai Regina Dapšytė (žemės ūkio darbuotojų profesinė sąjunga), Laimutė Taleikienė (Utenos regioninė p.s.), Raimundas Tamošauskas (maistininkų p.s., Klaipėda), Ramūnas Narbutas (Kauno regioninė p.s.), Aldona Čiočienė (slaugytojų profesinis susivienijimas), Aleksandras Posochovas (Paslaugų sferos p.s.), Nijolė Latauskienė (miškininkų -"Vilniaus baldų" p.s.), Aleksandra Leparskienė (kultūros darbuotojų p.s.), Kleonikas Kolesnikovas (geležinkelininkų p.s.), Regina Vaičiulionytė (prekybos ir kooperacijos darbuotojų p.s.), Algimantas Bujanauskas (lengvosios pramonės p.s.), Juozas Adomaitis (LPSK jaunimas).

     LPSK pirmininko pavaduotojas Algirdas Kvedaravičius atkreipė posėdžio dalyvių dėmesį, kad profesinių sąjungų galimais ketinimais rengti akciją Sausio 16-tosios antrųjų metinių proga jau domisi kai kurios partijos ir siūlo paslaugas.

     Polemizuodama su abejojančiais, ar verta į renginį „įsileisti“ partijas, tarybos narė A.Leparskienė patarė „nebijoti tų partijų“. Tarybos narys Juozas Neverauskas (energetikų p.s.), priešingai,- išsakė baimių, kad, kaip ir prieš dvejus metus, šiuo profsąjungų renginiu gali vėl pasinaudoti tokie, jo nuomone, radikalai kaip „Frontas“...

     Pasiūlius galutinai apsispręsti balsuojant, - visi (išskyrus vieną tarybos narį) pakėlė rankas „už“.

     Ne vieno tarybos nario nuomone, akcija turėtų būti surengta kaip tik sausio 16 d. (nepaisant to, kad ši diena – sekmadienis), kadangi 2009 m. sausio 16 d. įvykiai priskirtini prie labiausiai visuomenei įsimintinų. Kaip posėdyje buvo pastebėta, po šių įvykių dešiniųjų valdžiai ir kilo mintis inicijuoti vadinamąjį nacionalinį susitarimą.

     Akcijos projektas dar bus derinimas ir su kitais Koordinacinio centro nariais - LPS „Solidarumas“ ir Lietuvos darbo federacija. Tačiau, daugelio tarybos narių nuomone, akcijai būtina rengtis "jau  nuo šiandien“.
 

                                                                                                                                         (JS)
 www.lprofsajungos.lt

 


Grįžti atgal