Profesinės sąjungos neprovokuos nestabilumo šalyje

LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KONFEDERACIJOS VALDYBAP A R E I Š K I M A S
2011-01-12
Vilnius


PROFESINĖS SĄJUNGOS NEPROVOKUOS NESTABILUMO ŠALYJE


Gindama darbuotojų teises ir atstovaudama jų interesams, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę leidimo surengti taikias eitynes ir mitingą Vilniuje, prie LR Vyriausybės 2011m. sausio 16 d., tačiau leidimo negavo. Nenorėdama provokuoti jėgų, kurios suinteresuotos nestabilumu šalyje, nutarė nesankcionuoto mitingo nerengti.

LPSK nuomone, dabartinė valdžios politika neatitinka sausio 13-osios idealų ir vertybių, todėl yra keistina.

Konstatuojame, jog Lietuvos darbuotojai nėra atsakingi, kad:

-    žemiau skurdo ribos gyvena kas penktas Lietuvos gyventojas;
-    dirbantys ir gaunantys minimalų atlyginimą, negali išlaikyti savo šeimų ir pretenduoja į socialines pašalpas;
-    per 20 metų iš Lietuvos emigravo beveik pusė milijono gyventojų;
-    šalyje daugiau nei 300 000 tūkst. bedarbių;
-    sumažintos pensijos, bedarbio ir ligos pašalpos;
-    politinės partijos 20 metų buvo suinteresuotos darbo judėjimo skaldymu Lietuvoje.

Valdžia turi pagaliau suvokti, kad Lietuvos piliečiai nepatenkinti vykdoma socialine–ekonomine politika ir kad reikia ieškoti ne tik verslui, bet ir visiems žmonėms palankių sprendimų, garantuojančių tinkamą pragyvenimo lygį sąžiningai dirbančiam žmogui.

Taikius mitingus valdžia draudžia pažeisdama LR Konstituciją ir profesinių sąjungų teises, todėl apie tokius sprendimus informuotos Pasaulio ir Europos tarptautinės organizacijos.

Darbuotojų interesus Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija gins visomis teisėtomis priemonėmis.
Atsiribojame nuo bet kokių galimų frontų ar judėjimų provokacijų ar incidentų.
LPSK informacija


Grįžti atgal