Pritarta pensinio amžiaus vėlinimui

2011m. birželio 9 d. Seime pritarta Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisoms, kuriomis nuo 2012 metų palaipsniui pradedamas didinti pensinis amžius. Senatvės pensijos amžius nuo 2012 m. sausio 1 d. būtų didinamas 4 mėnesiais per metus moterims ir 2 mėnesiais vyrams, kol 2026 m. pasiektų 65 metų ribą. Šiuo metu pensinis amžius 60 metų moterims ir 62,5 vyrams.

Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į ilgėjančią žmonių, sukankančių pensinį amžių, gyvenimo trukmę. Pagal Statistikos departamento duomenis, 2009 m. Lietuvoje vidutinė tikėtina žmonių, sulaukusių 65 metų amžiaus, tolesnio gyvenimo trukmė buvo: vyrų 13,38 metų, moterų – 18,25 metų. Palyginus su 2008 metais, ši trukmė kiek išaugo, tad, kaip ir prognozuoja Eurostatas, tikėtina, kad ateityje dar labiau ilgės.

Atsižvelgiant į demografines prognozes, darbingo amžiaus asmenų skaičius lyginant su pagyvenusių asmenų skaičiumi 2060 bus 1,5 vietoj dabartinio santykio 4,4. Siekiant, kad socialinio draudimo įmokos neužgultų dirbančiųjų pečių nepakeliama našta, o mokamos pensijos nemažėtų, buvo priimtas šis sprendimas.

Pensinio amžiaus atidėjimas – vienas pagrindinių būdų finansiniam socialinio draudimo sistemos tvarumui užtikrinti ir daugelyje kitų Europos Sąjungos šalių.

Tai – ir viena pagrindinių prielaidų, rengiant Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos priemonių planą, šią savaitę patvirtintą LR Vyriausybės nutarimu. Jis parengtas remiantis LR Seimo gegužės 24 d. patvirtintomis Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairėmis.

Dokumente nurodyta, kokiomis priemonėmis bus įgyvendinamos Gairių nuostatos: kokie teisės aktai turės būti keičiami, kokios darbo grupės sudarytos išnagrinėti Gairėse numatytiems dalykams, taip pat iki kada turi būti įvykdytos priemonės.

Plane numatytos priemonės, kurias vykdyti reikės iki pat 2026 metų. Juo siekiama stabilizuoti valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos išlaidas ilguoju laikotarpiu, paskatinti asmenis aktyviau dalyvauti pensijų sistemoje, deklaruoti visas pajamas, nuo kurių turi būti sumokėtos socialinio draudimo įmokos, skatinti asmenis ilgiau likti darbo rinkoje.

Pensinio amžiaus lentelė

 Metai

Moterys

Gimimo data

Vyrai

Gimimo data

2012

60 metų 4 mėn.

1952 m.  sausio 1 d. - 1952 m. rugpjūčio 31 d.

62 metai  8 mėn.

1949 m. liepos 1 d. – 1950 m. balandžio 30 d.

2013

60 metų 8 mėn.

1952 m.  rugsėjo 1 d.  -  1953 m. balandžio 30 d.

62 metai 10 mėn.

1950 m. gegužės1 d. – 1951  vasario 28 d.

2014

61 metai

1953 m. gegužės 1 d. - 1953m. gruodžio 31 d. 

63 metai

1951 m. kovo 1 d. – 1951 m. gruodžio 31 d.

2015

61 metai 4 mėn.

1954 m.  sausio 1 d. - 1954 m. rugpjūčio 31 d.

63 metai 2 mėn.

1952 m. sausio 1 d. – 1952 m. spalio 31 d.

2016

61 metai 8 mėn.

1954 m. rugsėjo 1 d.  - 1955 m. balandžio 30 d.

63 metai 4 mėn.

1952 m. lapkričio 1 d.  – 1953 m. rugpjūčio 31 d.

2017

62 metai

1955 m. gegužės 1 d.  - 1955 m. gruodžio 31 d.

63 metai 6 mėn.

1953 m. rugsėjo 1 d.  – 1954 m. birželio 30 d.

2018

62 metai 4 mėn.

1956 m. sausio 1 d.  - 1956 m. rugpjūčio 31 d.

63 metai 8 mėn.

1954 m. liepos 1 d. – 1955 m. balandžio 30 d.

2019

62 metų 8 mėn.

1956 m. rugsėjo 1 d. - 1957 m. balandžio 30 d.

63 metai 10 mėn.

1955 m. gegužės 1 d. – 1956 m. vasario 28 d.

2020

63 metai

1957 m. gegužės 1 d. - 1957 m. gruodžio 31 d.

64 metai

1956 m. kovo 1 d. – 1956 m. gruodžio 31 d.

2021

63 metų 4 mėn.

1958 m. sausio 1 d.  – 1958 m. rugpjūčio 31 d.

64 metai 2 mėn.

1957 m. sausio 1 d.  – 1957 m. spalio 31 d.

2022

63 metų 8 mėn.

1958 m. rugsėjo 1 d. - 1959 m. balandžio 30 d.

64 metai 4 mėn.

1957 m. lapkričio 1 d.  – 1958 m. rugpjūčio 31 d.

2023

64 metai

1959 m. gegužės 1 d.  - 1959 m. gruodžio 31 d.

64 metai 6 mėn.

1958 m. rugsėjo 1 d.  – 1959 m. birželio 30 d.

2024

64 metų 4 mėn.

1960 m. sausio 1 d.  - 1960 m. rugpjūčio 31 d.

64 metai 8 mėn.

1959 m. liepos 1 d.  – 1960 m. balandžio 30 d.

2025

64 metų 8 mėn.

1960 m. rugsėjo 1 d.  - 1961 m. balandžio 30 d.

64 metai 10 mėn.

1960 m. gegužės 1 d.  – 1961 m. vasario 28 d.

2026

65 metai

1961 m. gegužės 1 d. ir vėliau

65 metai

1961 m. kovo 1 d. ir vėliau

Didinant senatvės pensijos amžių, kiekvienais kalendoriniais metais senatvės pensija bus skiriama tik tiems asmenims, kurie tais kalendoriniais metais sukako tiems metams nustatytą senatvės amžių (kasmet jis nustatomas didesnis 2 mėn. vyrams, 4 mėn. moterims).

Pavyzdžiai:

2016 metais moterims nustatytas senatvės pensijos amžius – 61 metai ir 8 mėn. Ši amžių per kalendorinius metus sukaks moterys, gimusios nuo 1954 m. rugsėjo 1 d. (nustatytą pensinį amžių jos sukaks 2016 m. liepos 1 d.) iki 1955 m. balandžio 30 d. (šį amžių jos sukaks 2016 m. gruodžio 30 d.). Gimusios 1955 m. gegužės 1 d. 61 metų ir 8 mėn. amžių sukaks tik 2017 m. sausio 1 d., todėl joms jau pensija bus skiriama jau 2017 metais, sukakus 62 metus.

Vyras gimė 1961 m. vasario 17 d. Senatvės pensija, atsižvelgiant į amžiaus didinimą, jam bus skiriama 2025 metais, sukakus 64 metus ir 10 mėnesių. Senatvės pensijos amžių jis sukaks 2025 m. gruodžio 17 d.

www.socmin.lt

 


Grįžti atgal