KODĖL VERTA BŪTI PROFSĄJUNGOS NARIU?

Dauguma darbuotojų, ne tik kurie pradeda savo darbinę karjerą, bet ir tie, kurie jau turi ilgametę darbo patirtį, dažnai nepagalvoja apie daugelį svarbių dalykų, kurie vėliau įgauna ypatingą reikšmę. Tarp jų ir apie narystę profsąjungose. Dažnas nedaug žino ar nesusimąsto, kokį indėlį darbo sąlygų gerinime bei darbuotojų teisių gynime profsąjungos atlieka įmonėje, šakos ar šalies lygiu. Jau iš vaikiškos pasakėčios žinome, kad vieną šakelę lengva perlaužti, tačiau pabandykite perlaužti visą ryšulį! Taip ir darbo santykiuose – direktoriui ar vadybininkams daug lengviau derėtis su kiekvienu darbuotoju atskirai, nes jis neturi su kuo pasitarti, vieną darbuotoją lengviau įkalbėti ar jam prigrasinti, tačiau visai kitaip jis elgiasi su organizuotu kolektyvu. Tuomet tenka įsiklausyti ir į darbuotojų reikalavimus.

Per dvidešimt Nepriklausomos Lietuvos metų profsąjungų vaidmuo ir veikla smarkiai pasikeitė. Socialinių garantijų užtikrinimą perėmus valstybės institucijoms, profsąjungos daugiau dėmesio skiria su darbo santykiais, o ne su socialine rūpyba, susijusiai veiklai. Lietuvos profsąjunga yra organizacija, kuri gina mūsų – darbuotojų – teises.

Darbuotojas neturi laukti, kol problemos susikaups, reikia galvoti apie tų problemų sprendimą kaip galima greičiau. Čia profsąjungos ir galėtų padėti - profsąjunginė narystė yra tam tikras apsidraudimas, kai rūpinamasi Jumis. Iš pirmo žvilgsnio geros darbo sąlygos ir mieli vadovai staiga ima keistis įmonei keliant kitokius tikslus ar pertvarkant gamybą. Tuomet darbuotojas turi pasirinkti – ar sutikti su blogėjančiomis sąlygomis, augančiu darbo krūviu, mažėjančiu ar vėluojančiu ( o kartais ir nemokamu) atlyginimu. Į profsąjungas reikia kreiptis neatidėliojant, organizuotis ir bandyti spręsti kylančias problemas kartu su profesionalais. Gera žinoti, kad bet kada galite paskambinti jūsų profsąjungai ir paprašyti pagalbos. Jūsų profsąjunga suteikia informaciją, konsultuoja, padeda suformuluoti reikalavimus ir spręsti problemas.

Jei jūsų teisė, susijusi su darbiniais santykiais yra pažeidžiama, profsąjunga jums suteiks teisinę pagalbą, konsultuodami patys ar samdydami teisininką atstovauti jus, spręsti kylančius klausimus. Klausimų gali būti įvairių – nuo konsultacijų ar pagalbos surašyti vieną ar kitą raštą, iki teismo bylų, pvz., sugrąžinimo į darbą, atgauti nesumokėtus pinigus ir t.t.

Atliekami įvairūs tyrimai rodo, kad ne profsąjungos nariams ar įmonėse, kur nėra įsteigtos profesinės sąjungos paprastai mokami mažesni atlyginimai bei ne visada laikomasi nustatyto darbo laiko, prastesnės darbo sąlygos, mažesnės išeitinės pašalpos, nes nėra kas kontroliuoja darbdavius iš vidaus, nėra kolektyvinio atstovavimo. Kiekvienoje įmonėje yra mažesnių ar didesnių problemų. Tiek darbuotojai, tiek įmonės administracija turi pripažinti sau, kad kylančias problemas reikia spręsti, o ne leisti joms kauptis. Įmonės ir šakos profsąjungos yra pasiryžusios padėti. Taip laimi visi. Paimkime pavyzdį – Skandinavijos šalis. Nuoseklus ir ilgametis profsąjungų darbas, didėjantis profsąjungų narių skaičius, aktyvus socialinis dialogas ir derybos užtikrino darbuotojams geras darbo sąlygas, o tuo pačiu ir skatino šių šalių ekonomikų augimą. Šiuo metu Skandinavijoje profsąjungų narių procentas yra vienas aukščiausių, šios šalys yra ekonomikos lyderės, aukštas pragyvenimo lygis ir darbuotojai gauna geras algas. Tai puikus socialinio dialogo pavyzdys, kur yra suderinti darbuotojų, darbdavių ir valstybių interesai. Tačiau visa tai pasiekta didelio susitelkimo, ginčų, kartais ir streikų bei nuolatinių derybų būdu.

Kuo daugiau profesinėje sąjungoje yra narių, tuo ji stipresnė ir su ja labiau skaitomasi. Stipri profsąjunga gali greičiau suderėti su įmonės administracija ir pasirašyti kolektyvinę sutartį. Kolektyvine sutartimi galima išsireikalauti geresnių darbo ir poilsio sąlygų, palankesnio darbo grafiko, didesnio atlyginimo ar premijų, įvairių garantijų ir pagerinimų. Visa tai – sėkmingų derybų pasekmė. Tačiau jūs turite aktyviai teikti pasiūlymus ką norėtumėte pagerinti ar pakeisti.

Profsąjungos nariai, ypač aktyvesni, yra kviečiami į įvairius su darbo santykiais susijusius mokymus, seminarus, susitikimus, kur jie sužino kaip galima spręsti kylančias problemas, dalijasi patirtimi apie veiklą įmonėse, sektoriuje ar šalyje. Jūs, kaip profsąjungos narys, turite teisę būti išleisti dalyvauti profsąjunginiuose mokymuose. Be to, profsąjungos spausdina ir platina nemažai šviečiamosios ir metodinės literatūros, patarimų savo nariams, skelbia informaciją internetu. Kaip elgtis vienu ar kitu atveju yra naudinga kiekvienam darbuotojui, tai padės išvengti klaidų ir bereikalingų nesusipratimų.

Vienas žmogus, vienas atstovas, vienas pirmininkas nėra profsąjunga. Profesinė sąjunga – tai visi nariai, darbuotojai, aktyviai dalyvaujantys jos įvairiapusėje veikloje, padedantys vienas kitam ir solidariai priimantys sprendimus. Įmonių profsąjungos buriasi į šakines organizacijas, šakos – į nacionalinius centrus, pastarieji - į tarptautinius profsąjungų junginius. Vietinis, nacionalinis, tarptautinis solidarumas ir parama vienas kitam yra labai svarbi profsąjunginio judėjimo dalis.

Taigi, kodėl verta būti profsąjungos nariu? Kad būtumėt organizuoti, kad galėtumėt išrinkti tuos žmones, kurie jus tinkamai atstovautų, derėtųsi dėl geresnių darbo sąlygų ir atlyginimo. Įmonės gaunamu pelnu savininkai turi dalytis su savo darbuotojais, nes jie didžia dalimi prisidėjo prie to.

Jau kelis šimtus metų Vakarų Europoje (ir daugiau nei šimtą metų Lietuvoje) profsąjungos siekia geresnio gyvenimo ir darbo sąlygų darbuotojams. 8 valandų darbo diena, apmokėjimai už viršvalandžius bei darbą poilsio ir švenčių dienomis, darbo šventės, įvairios socialinės garantijos buvo pasiektos profsąjungų dėka. Tačiau vis dažniau darbdaviai, ypač prisidengdami krize, bando iš mūsų atimti tai, dėl ko dešimtmečiais ir šimtmečiais kovojo mūsų kolegos. Stodami į profsąjungas ir aktyviai dalyvaudami profsąjungų veikloje mes ne tik galim išlaikyti jau turimus pasiekimus, bet ir išreikalauti geresnių darbo sąlygų bei geresnio atlyginimo. Ateik ir būk su mumis!

Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimo informacija

 


Grįžti atgal