Dvišalė partnerystė stiprinant

 

Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimas ir Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija dalyvauja BICO projekte.BICO projektas orientuotas į tvaraus tęstinio mokymo vadybos strategijos darbo vietose ir įmonėse plėtrą, testavimą ir įdiegimą.


Darbo jėgos profesinio mokymo gebėjimų, žinių ir įgūdžių gerinimas skatins:

- saugią gamybą ir saugias darbo vietas ateityje;

- gerins įmonių kvalifikacijos tobulinimo galimybes, darbo sąlygas, darbuotojų raidą ir užimtumą;

- padės pagerinusiems kvalifikaciją darbuotojams išlaikyti saugaus užimtumo sąlygas ir socialinius standartus.


Gerosios praktikos iniciatyvos išryškins abipusę sistemingai organizuoto mokymo sėkmę ir naudą visiems dalyviams

bei skatins į ateitį orientuotas sektorių veiklas. 

Daugiau informacijos http://www.bico-project.eu

LMPSS informacija

 


Grįžti atgal