Teisės aktai

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas
Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinasis įstatymas
Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

Nuorodos

Lietuvos Respublikos Seimas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybinė darbo inspekcija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Lietuvos Respublikos trišalė taryba